Mamaloe verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. Wilt u deze regels lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • Bij binnenkomst ga je aan tafel zitten (zie groepsindeling hieronder), trommeltje en drinken zet je op tafel, je tas op de grond.
 • Je gaat voor het eten naar het toilet, niet tijdens!!
 • Als iedereen stil is, wensen we elkaar ‘smakelijk eten’ en pas daarna gaan we eten en drinken.
 • Tijdens het eten is het rustig aan tafel. Normaal praten mag, gillen niet.
 • Tijdens het eten blijf je zitten.
 • Je mag een klein snoepje meebrengen; maar liever niet. Je snoepje eet je op in de overblijfruimte en niet op het schoolplein.
 • Je afval doe je in de afvalbak op tafel.
 • Na het eten mag je je tas naar de klas brengen, daarna ga je gelijk naar buiten.
 • Je mag alleen naar binnen als dat echt moet. Je vraagt altijd eerst aan een overblijfkracht of je naar binnen mag!!!
 • Tijdens het overblijven komen we niet in het fietsenhok.
 • Als tijdens het spelen iets over het hek gaat, vraag je eerst aan een overblijfkracht of je het mag halen.
 • Je mag niet in de bomen klimmen.
 • Kinderen spelen alleen met een soft ball op het schoolplein en niet met een harde bal.
 • Tijdens het overblijven gebruiken we geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijke apparaten.

Groepsindeling

 • Groep 1 en 2 eten in de peuterspeelzaal. Zij worden bij de klas opgehaald door een overblijfkracht.
 • Groep 3 t/m 5 eet in het bso-lokaal en een klein groepje op de gang.
 • Groep 6 t/m 8 eet in de aula.

Bij slecht weer

Als het regent spelen alle groepen in hun eigen overblijflokaal.